Visie en Identiteit

KBS Mariëngaarde heeft haar visie in drie kernen verdeeld. De kernen kind, omgeving en school zijn grafisch weergegeven, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat waar de school voor staat en hoe men dit in de dagelijkse praktijk terugziet.

KBS Mariëngaarde; wie zijn wij?

Onze katholieke school is een oefenplaats voor het omgaan met diversiteit en inclusie. De omgeving van de school speelt hier een belangrijke rol in. Onze leerlingen leren over en ontmoeten mensen met andere achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties dan hen vertrouwd zijn. Dit biedt kansen om het inlevingsvermogen van de leerlingen te vergroten. Zingevingsbronnen als liefde, familie, religie, natuur, gezondheid, zelfontplooiing en persoonlijke groei zijn betekenisvol voor alle kinderen.

Klik hier voor de visuele versie met meer informatie over onze visie en missie.