Praktische informatie 

KBS Mariëngaarde staat in de Gildenwijk van Gorinchem, naast het Piazza centrum.
Het bezoekadres is Schepenenstraat 1. Onze hoofdingang is te vinden bij ons schoolplein, aan de kant van de Gildenweg.

We hanteren van groep 1 tot en met groep 8 een vijf-gelijke-dagenmodel in combinatie met een continurooster. Onze
inloop start elke dag om 08:15u, waarna onze schooldag duurt van 08:30 uur tot 14:00 uur
.

Vakanties en studiedagen van schooljaar 2022 –2023:

Studiedag: 3-10-2022
Herfstvakantie: 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Studiedag: 14-11-2022
Extra vrije dag: 23-12-2022
Kerstvakantie: 24-12-2022 t/m 08-01-2022
Studiedag + vrije dag voor voorjaarsvakantie: 23-2-2023 + 24-2-2023
Voorjaarsvakantie: 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Extra vrije dag – Goede Vrijdag: 07-04-2023
Tweede Paasdag: 10-04-2023
Koningsdag (valt in meivakantie): 27-04-2023 
Bevrijdingsdag (valt in meivakantie): 05-05-2023 
Meivakantie: 21-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaartsdag: 18-05-2023
Extra vrij – dag na Hemelvaartsdag: 19-05-2023
Tweede Pinksterdag: 29-05-2023
Studiedag: 30-05-2023
Studiedagen: 19-06-2023 + 20-06-2023
Zomervakantie: 08-07-2023 t/m 20-08-2023